Преводач

3/05/2015

Threshold


Трешхолът представлява праг на даден капацитет за определен ресурс в системата. В HP мониториращата система има няколко вида трешхолд:

  1. Threshold free disk space - Този тип следи свободното място на даден диск/drive C: примерно/ и когато свободното място падне под зададеното, мониториращата система генерира тикет или "кейс", който известява затова.
Примерно на даден сървър диск C: където е Windows e 100ГБ. От тези 100 свободни остават под 10GB, а tresholda е настроен да известява, когато свободното място остане под 12GB. В този случай мониторинга генерира инцидент за въпросния сървър, че празното място е по-малко от зададеното в конфигурационния файл и трябва да се освободи място. Този файл се задава и определя ръчно и представлява документ.

На същия принцип има следните трешхолди:

  • За мониториране на сървиси - кога даден сървис се рестартира, спира или не работи.
  • За мониториране на CPU - в каква продължителност CPU usage е над 100%
  • За мониториране на клъстъри
  • За мониториране на производителността и др.Няма коментари:

Публикуване на коментар