Преводач

8/23/2013

Клипове, които всеки трябва да види!!!
 

 

 Едно от дразнещите неща в Windows 7 (поне за мен) е белият флагът в бара, който известява за различни действия като например, че трябва да се обнови операционната система, антивирусната програма, или че имате грешки и други от сорта. Ето как можете да спрете известяването на тези съобщения.


Десен бутон на иконата с "флагчето" и избирате "Open Action Center".
След което избирате "Change Action Center Settings" в лявата част на екрана и махнете отметката
на "User Account Control" и изберете OK.8/21/2013

Как да открием кои процеси използват swap?


Командите top и free показват съответно количеството заета и свободна памет в системата и swap. Ето как можем да открием кои са процесите, които използват swap паметта й.

  • /proc/meminfo
  • /proc/${PID}/smaps, /proc/${PID}/status, и /proc/${PID}/stat
  • smem
Намиране идентификатора на процеса и използваната swap памет. Следващата команда ще изпише идентификатора на memcached процеса 

  • pidof memcached

Може да се използва и варианта с pgrep

  • pgrep memcache
Примерен изход:

48440


За да се покаже използваната swap памет от конкретния процес, трябва да се изпълни:

grep --color VmSwap /proc/48440/status


Примерен изход

VmSwap: 900kB


За целта може да се използва и awk:

awk '/VmSwap/{print $2 " " $3}' /proc/48440/status

Примерен изход:


Показването на използването от всички процеси swap пространство

for file in /proc/*/status ; do awk '/VmSwap|Name/{printf $2 " " $3}END{ print ""}' $file;done

За прегледност изходът от горната команда може да се сортира

for file in /proc/*/status ; do awk '/VmSwap|Name/{printf $2 " " $3}END{ print ""}' $file;done | sort -k 2 -n -r | less


Примерен изход:

php-cgi 11964 kB
php-cgi 11016 kB
php-cgi 10392 kB
php-cgi 10336 kB
php-cgi 9844 kB
php-cgi 9780 kB
php-cgi 8584 kB
php-cgi 7996 kB
php-cgi 7960 kB
php-cgi 7956 kB
php-cgi 7796 kB

Как се разделя даден низ в масив по определен разделител в Bash shell?

Необходимо е да използвате $IFS. Internal Field Separator е използвана за разделяне на думи в даден ред след изпълнение на вградените команди за четене. По подразбиране стойността и е:

За начало създайте променлива ns:

ns="ns1.idg.bg ns2.idg.bg ns3.idg.bg"

за да разделите $ns променливата в масив, използвайте следния IFS синтаксис:

OIFS="$IFS"
IFS=' '
read -a dnsservers <<< "${ns}"
IFS="$OIFS"

За да прочетете стойностите в създадения масив изпълнете:

echo ${dnsservers[0]}

Примерен изход:

ns1.idg.bg

Можете да използвате и for за цикъл за извеждане на всички стойности:

for i in "${dnsservers[0]}"
do 
   echo "$i"
done