Преводач

3/29/2015

Page file / Виртуална памет

Page file

Когато Windows изчерпи физическата си памет(позната още като RAM - random access memory), той може да прибегне до виртуалната памет. Тя се съхранява във файл на харддиска познат още като page file или paging file. Ако машината ви няма достатъчно памет за всички стартирани програми/апликации, page file може да бъде достъпван по-често. За да се избегне това, може да се повиши общата производителност на компютъра чрез оптимизиране на този файл.

За да определите дали компютъра има малко физическа памет (и по този начин е по-вероятно да се използва виртуална памет), отворете диспечера на задачите, като натиснете Ctrl + Alt + Del и след това таба Perfromance. Разглеждаме физическата памет, както е показано на фигурата. Ако наличната(Available-755) памет е по-малко от 10 на сто от общата памет(Total-1535), вие сте с достатъчно ниска памет, която може да окаже влияние върху производителността на компа ви

Вторият вариант е да напишете(за сървъри само ако не се лъжа) Start-Run-Cmd-systeminfo | findstr "Page"или цялата информация за системата с командата "Systeminfo"Ако установите, че компютърът ви има малко физическа памет/RAM/, трябва да добавите още памет към компютъра или да преместите page file файла за виртуална памет на различен диск, които е по-бърз или по-рядко използван.

За промяна на конфигурацията на файла на страницата по подразбиране, изпълнете следните стъпки:
1. Щракнете върху Старт, щракнете с десния бутон на компютъра, след което щракнете върху Свойства.
2. Щракнете върху Разширени Системни настройки.
3. В диалоговия прозорец Свойства на системата, по производителност, щракнете върху Настройки.
4. В диалоговия опции за производителност прозорец, в раздела Разширени, щракнете върху Промени.
5. диалоговия Memory прозорец Virtual, както е показано на фигурата, ви позволява да настроите размера и местоположението на файла на страницата. По подразбиране, Windows автоматично управлява размера на файл за виртуална памет и обикновено съхранява виртуална памет на системния диск. За да конфигурирате различни настройки, махнете отметката на "Automatically Manage Paging File Size For All Drives check box".


За постигане на максимална ефективност, файла трябва да RAID дискове(можете да прочетете в менюто за RAID масиви http://technologies-bg.blogspot.com/p/raid-ide-sata.html), където информацията се чете и записва на всички дискове едновременно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар