Преводач

1/08/2017

Експорт и импорт на DHCP


Ето една полезна статия от Теодор Ставров, а именно един от най-лесните начини за мигриране на DHCP от един сървър на друг.

– Отворете CMD като администратор.

– netsh dhcp server export c:\dhcp.txt all – стартира се локално на сървъра където е базата, която искаме да преместим, посочваме и директорията, където искаме да се запази файла.

– netsh dhcp server import c:\dhcp.txt all – след като вече имаме експортнатия файл трябва да го копираме на машината където искаме да импортнем DHCP-то и стартираме командата,посочвайки точни път до файла.

След импорта на базите отваряйки DHCP конзолата ще се листнад всички скоупове със всички запазени опции и настройки,лиизове,резервации и други.

Обикновено този метод се иползва при по стари версии на Windows. При миграция на DHCP от 2008 към 2012R2 могат да се използват PowerShell командите Export-DhcpServer и Import-DhcpServer.

Статията е взета от http://ithelpbg.com