Преводач

6/01/2015

Още малко полезни команди

Flush DNS


За да видим настроиките на нашия DNS сървър ще изпълним следната команда ipconfig /displaydns


Да кажем, че някой е подменил дадения сървър или неговото IP, по този начин вие ако имате кеширан/запазен стар запис/на вашия компютър, той няма да може да преобразува името на търсения от вас сайт в Ip адрес и съответно няма да можете да намерите сайта.

За целта можете да изтриете тези кеширани DNS записи с командата ipconfig /flushdns
и след като пингнете даден сървър, ще полуичите актуалните настройки.


По същия начин ако използвате DHCP сървър, можете да удължите заявката за вашето IP с командата Ipconfid /renew


По същата логика, можете да заявите ново Ip с командата ipconfig /release

Netstat

Netstat -ao- командата показва всички актуални връзки в момента и портовете, които "слушат"
Всяка връзка работи на определен порт.
 
 
Ако искате да намерите връзките, който само слушат в момента използвайте командата
netstat -an | findstr /i  "listening" като порт :443 се използва за уеб услуги.