Преводач

1/30/2014

Отстраняване на проблема с дисковете при преинсталация на Xp


Може би ви се е случвало да инсталирате Windows Xp и да ви се появи прозорец, който ви казва, че не намира хард дисковете и не може да продължи. Това е така, когато вашият хард диск е SАТА или SCSi контролер и Windows инсталацията не може да намери подходящ драйвър. Има няколко начина за справяне с този проблем, които не съм тествал все още.Не съм превеждал статиите и се надявам да се оправите.

Начин 1

Welcome to Microsoft's Windows XP Home "Setup did not find hard drive" install step by step, this guide is to help you through a windows install when you can't find the hard drive, or I doesn't seem to be available .


This will give you an idea on how to do this when and if the time arises for you to either reinstall the operating system, install for the first time or upgrade your present operating system. This install guide is fully graphical and will take you through each step of the installation.


The error you will usually get is pictured below, but remember windows will pick up card readers, and other hard drives also.

What you will require to do this walkthrough is
A Windows XP Home CD
A Computer with CD-ROM access
A Computer with a floppy drive
A Blank floppy disk.
To start this Windows install. First check that the first boot device in your system BIOS is set to the CD-ROM Drive.
( To find out how to access the BIOS please refer to your motherboard manual or the manufacturer of your Computer. (The system bios can usually be entered on boot, usually by pressing the F1, F2, F8, F10 or DEL key. Make sure you save the settings before exiting))
If you are unsure or don't want to enter the BIOS then just test the computer by putting the CD-ROM in the drive and reboot your computer. This is the recommended way to install windows.
You can also download the boot disks from here http://bootdisks.windowsreinstall.com/ this will allow you to boot off the floppy drive.
Also see individual guides for full step by step walkthroughs. XP Install no hdd Guides , XP Parallel Install no hdd Guide , XP Reinstall no hdd Guides & XP Repair no hdd Guides
The first thing you will have to do is find out the manufacturer of your motherboard, and also the type of drive you are using.
SATA (Serial ATA) Hard Drive
SATA Connectors on hard drive
SATA data cable


IDE Cable
IDE (PATA) Connectors on Hard Drive IDE (PATA) data cable

Once you have determined the type of hard drive you have go to the motherboard/computer manufacturers website and download the SATA or PATA drivers for that board. Make sure if the files are compressed that you extract them to your floppy disks. Now copy the extracted files, (Or downloaded file) onto a blank floppy disk.
If you are using a raid array then you will also need the motherboards raid driver.
To begin install insert your Windows XP Home CD, or first boot disk and reboot you computer. You may get prompted to press a key to boot of CD. Click any key on keyboard to boot.

Setup will start inspecting your computer hardware and configuration.

As soon as the next screen appears press the "F6" key. This is the first blue screen to appear and you will see the prompt at bottom that says "Press F6 if you need to install a third party SCSI or Raid driver". You only have a few seconds to react to this prompt.
If you find the F6 key doesn't work then check that your keyboard doesn't have an F-Lock key, this may need pressed to activate the keys.
Be warned though it will be several minutes before you know if you pressed the key correctly.

If you have pressed the "F6" key on time then the following screen will eventually appear. Press "S" to load in the drivers you downloaded.

You will now be prompted for the floppy disk you created earlier, put it in the drive and press "ENTER"

Setup will now you give you a choice of files that it found on the floppy drive. We are installing a SATA drive, so we select the "SATA-RAID Required 1", use arrow keys to select then press "ENTER" to load.

This will return you to the main screen. In our case we need to load two drivers of the disk, so Press "S" again to load in another file.

Once again the floppy prompt, as floppy disk is still in driver press "ENTER"

We now select the option for "SATA-RAID Required 2", use arrow keys to select then press "ENTER" to load.

Once again you are returned to the main screen, as you can see the two files are loaded, press "ENTER" to continue to the Windows Install.This guide can be used along with the others, just replace part 1 with the part 1's in any of the other install guides.

Начин 2

Set Your SATA Controller to Compatability/IDE/Standard Mode
Enter your BIOS/Setup Utility
Locate the Serial ATA or SATA configuration section
I’ve seen this section called ‘On Chip Config’ on some Phoenix Award BIOS
On Lenovo/IBM ThinkPads it’s in Config > Serial ATA (Sata)
Change the mode of the SATA controller from AHCI to IDE or Compatibility
Save & Exit
Reboot and begin the Windows Setup again.
If Windows Setup successfully detects your hard disk this time then go ahead and perform the Windows Setup.
When Windows setup completes change the mode back to AHCI in the BIOS
If your problem still exists after changing this option then change it back to AHCI and proceed to Solution 2 below.

Ето още полезна информация за проблема.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=us&lc=en&docname=c00758841

1/24/2014

Какво е Active Directory, Domain, Domain Controller, Forest

Какво е Active Directory?

Активната директория е услуга с която можем да управляваме мрежовите ресурси. Също така тя седи в основата на Microsoft Windows. Технологията на АД е базирана на стандартни интернет протоколи и е проектирана така, че да можем ясно да дефинираме структурата на нашата мрежа. АД използва DNS(Domain Name System), която организира в домейни група от компютри. Dns се използва за определяне на съответствия между имена на хостове и числови адреси. Също така DNS е основна част от АД. Преди да сме инсталирали АД трябва да имаме конфигуриран DNS в мрежата. 

Какво е домейн?

Домейнът (domain name) е уникално име, което сочи към дадена интернет страница. Названието произхожда от английската дума domain - област, територия, сфера, обсег. В интернет не могат да съществуват два напълно еднакви домейна (имена на уеб сайтове). За да работи един уеб сайт неговото домейн име трябва да е свързано с конкретен IP адрес. IP адресът е уникален номер на компютъра, върху който физически е разположен сайта. IP адресите представляват поредица от цифри и точки - например 213.45.78.5, 85.128.60.178 и т.н.

Какво е Домейн контролер?

Домейн контролерът е сървър, който поддържа Active Directory  базата с цяла информация в нея и предоставя информация на крайните клиенти или услуги, които се нуждаят от нея. Отговаря за удостоверяването на всеки в мрежата. Има 2 типа Domain Controller.
  1. Writable - Този тип могат да четат и да променята инф.в базата. Можем да имаме повече от един записващ домейн контролер.
  2. Read Only - могат само да четат дадена информация.
  

Какво е Forest?

Forest е по-голямо от домейните. Винаги да имаме домейн, знаем, че имаме форест с един единствен домейн. На посочената картинка Forest root-a 1вият домейн създаден в средата e Beraxo.local, а др.2 домейна са продължение във Forest-a. Специфичното за Foresta e че имаме схема, която е обща за целия Forest, тоест за всички домейни.
Конфигурацията е дял, който съдържа инф. и обекти за самата конфигурация за фореста.
Глобалния каталог  е дял, които репликира инфо за всеки един обект в целия форест.1/14/2014

Не съм го тествал, но от 2ма души разбрах, че работи

Тестването е на ваша отговорност. Ако имате Windows за чупене можете да пробвате и да споделите дали става:)  1. Във всeки Windows XP SP3 svchost.exe файла товари процесора на почти 100 %.Ще ви кажа един трик за да го оправите(пак казвам лично аз не съм го пробвал) и да не ви ползва повече от 5-10 %. Следвай следните инструкции: Влизате на START-->Изпълнение-->напиши regedit и ENTER-->отвори HKEY_LOCAL_MACHINE-->System-->CurrentControlSet-->Services-->NetBT-->Parameters-->в дясно намери Transport Bindname-->десен бутон върху него Modify-->на Value data ти пише /device/ в полето.Изтриваш го и го оставяш празно. Излизате от regedit с хикс.После направи следното:  
  2. Сега пак влез на START-->Изпълнение-->напиши пак regedit и пак дай ENTER.Отвори пак HKEY_LOCAL_MACHINE-->SOFTWARE-->Microsoft-->Ole-->в дясно намери EnableDCOM-->десен бутон върху него-->Modify-->на Value data триеш ``Y`` и пишеш ``N``.Излизаш от regedit и рестартираш компютъра си.Всичко казано дотук важи и за Windows XP и за Windows 7