Преводач

12/19/2013

Authentication и Authorization


Authentication - С тази процес удостоверяваме нашата самоличност, кои сме ние.

Authorization - Този процес показва какви привилегии имаме и можем да извършваме.   

Голяма част от акаунтите, групите и защитната информация се пазят в базата на Security Account Manager. Самата база представлява registry hives, който обикновените потребители нямат достъп, дори и системните администратори. Може да го чете само системен процес. Този процес го има и се използва, когато се влизаме в системата примерно и той проверява нашето потребителско име и парола дали ги има в базата данни и дали имаме достъп.