Преводач

Windows Boot Process

 Windows boot process

 Инсталационната програма на Windows записва две основни неща.
  • MBR boot code - 512, 1024 Byte,част от тях са за тях. 
  • Volume(Partition) Boot Sector  - там записва информация, която е необходима за по-нататъшно зареждане. За да може да boot-не Windows трябва да имаме поне един активен Partition(дял), който трябва да е Primary(главен).
MBR boot code - той пробва различни дялове и търси където да предаде по-нататъшното зареждане. Намирайки го, MBR изчита първия сектор, зарежда го в паметта и предава контрола на него. Оттам-нататък продължава зареждането на останалите компоненти.

Volume boot sector - основната му роля е да чете и зарежда boot manager-а. В този код има минимално количество source code, което представлява драйвър за файловата система, който може само да чете от root директорията на файловата система. В root папката търсим файл с име "BOOTMGR", който е скрит и този файл, съдържа допълнителен код, който се зарежда и така продължава зареждането на операционната система. Ако този файл не бъде открит ще видите съобщение "BOOTMGR is missing".

Всички версии на Windows от Windows NT до 2003, използваха NTLDR(NT loader) заедно с файла Boot.ini.

С излизането на Windows Vista имаме нов boot loader разделен на 2 части:
  • Windows Boot Manager
  • OS Loader
Основната роля на Windows Boot Manager е да намери и да зареди файла Winload.exe. Boot Мanager поддържа меню от което потребителя да избира операционната система, която да зареди.

OS Loader, който се използва във всички версии след Windows Vista включително се казва Winload. Boot Manager-a зареждайки този файл, той оставя всичко в неговите ръце, така че той да зареди ядрото на операционната система. Ядрото от Windows NT насам се казва Ntoskrnl.exe. Той подготвя самите регистри на процесора.
Последователността на бутващия процес.Няма коментари:

Публикуване на коментар