Преводач

12/19/2013

Authentication и Authorization


Authentication - С тази процес удостоверяваме нашата самоличност, кои сме ние.

Authorization - Този процес показва какви привилегии имаме и можем да извършваме.   

Голяма част от акаунтите, групите и защитната информация се пазят в базата на Security Account Manager. Самата база представлява registry hives, който обикновените потребители нямат достъп, дори и системните администратори. Може да го чете само системен процес. Този процес го има и се използва, когато се влизаме в системата примерно и той проверява нашето потребителско име и парола дали ги има в базата данни и дали имаме достъп.9/03/2013

Бъг с папките в Windows

Сблъсках се със следния проблем, досега не го бях срещал. При кликване върху дадена папка тя не се отваря или се отваря менюто за търсене(search-a). Отваря се с Expolre само. Компютъра не е прейнсталиран от 5г.(ако не и повече) и може да се сдухал Уина (XP). Пробвах с "reset" на настройките на папките, но нищо не стана. След малко допитване един колега ми обясни как става номера и РАБОТИ! 

Създавате текстов документ и въвеждате това като съдържание:

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

p1 = "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\"
p2 = "none"

WshShell.RegWrite p1, p2

p1 = "HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\"
WshShell.RegWrite p1, p2

X = WshShell.Run("REGSVR32 /I /S SHELL32.DLL",4,True)
Set WshShell = Nothing

MyBox = MsgBox("Folders will now Open when double clicked", 4096, "Finished!")

След това го запаметявате и го преименувате на folder_open.vbs
При стартиране, трябва да ви изпише "Folders will now Open when double clicked", рестартирате за всеки случай компютъра и би трябвало да работи (при мен поне стана). Не знам на какво се дължи този проблем. Ако някой има инфо, нека сподели.

8/23/2013

Клипове, които всеки трябва да види!!!
 

 

 Едно от дразнещите неща в Windows 7 (поне за мен) е белият флагът в бара, който известява за различни действия като например, че трябва да се обнови операционната система, антивирусната програма, или че имате грешки и други от сорта. Ето как можете да спрете известяването на тези съобщения.


Десен бутон на иконата с "флагчето" и избирате "Open Action Center".
След което избирате "Change Action Center Settings" в лявата част на екрана и махнете отметката
на "User Account Control" и изберете OK.8/21/2013

Как да открием кои процеси използват swap?


Командите top и free показват съответно количеството заета и свободна памет в системата и swap. Ето как можем да открием кои са процесите, които използват swap паметта й.

  • /proc/meminfo
  • /proc/${PID}/smaps, /proc/${PID}/status, и /proc/${PID}/stat
  • smem
Намиране идентификатора на процеса и използваната swap памет. Следващата команда ще изпише идентификатора на memcached процеса 

  • pidof memcached

Може да се използва и варианта с pgrep

  • pgrep memcache
Примерен изход:

48440


За да се покаже използваната swap памет от конкретния процес, трябва да се изпълни:

grep --color VmSwap /proc/48440/status


Примерен изход

VmSwap: 900kB


За целта може да се използва и awk:

awk '/VmSwap/{print $2 " " $3}' /proc/48440/status

Примерен изход:


Показването на използването от всички процеси swap пространство

for file in /proc/*/status ; do awk '/VmSwap|Name/{printf $2 " " $3}END{ print ""}' $file;done

За прегледност изходът от горната команда може да се сортира

for file in /proc/*/status ; do awk '/VmSwap|Name/{printf $2 " " $3}END{ print ""}' $file;done | sort -k 2 -n -r | less


Примерен изход:

php-cgi 11964 kB
php-cgi 11016 kB
php-cgi 10392 kB
php-cgi 10336 kB
php-cgi 9844 kB
php-cgi 9780 kB
php-cgi 8584 kB
php-cgi 7996 kB
php-cgi 7960 kB
php-cgi 7956 kB
php-cgi 7796 kB

Как се разделя даден низ в масив по определен разделител в Bash shell?

Необходимо е да използвате $IFS. Internal Field Separator е използвана за разделяне на думи в даден ред след изпълнение на вградените команди за четене. По подразбиране стойността и е:

За начало създайте променлива ns:

ns="ns1.idg.bg ns2.idg.bg ns3.idg.bg"

за да разделите $ns променливата в масив, използвайте следния IFS синтаксис:

OIFS="$IFS"
IFS=' '
read -a dnsservers <<< "${ns}"
IFS="$OIFS"

За да прочетете стойностите в създадения масив изпълнете:

echo ${dnsservers[0]}

Примерен изход:

ns1.idg.bg

Можете да използвате и for за цикъл за извеждане на всички стойности:

for i in "${dnsservers[0]}"
do 
   echo "$i"
done

4/13/2013

90% от хората имащи компютри знаят тази информация, но за тези които не са я намерили досега и не са знаели тези неща, ще я постна тук. Има стотици сайтове и блогове с подобно инфо, но това не ми пречи моят блог да е 101....примерно.


Подобряване производителността на компютъра


Има доста неща с които можете да помогнете на вашата машина да и е "по-леко" в случай, че не е преинсталирана скоро, не е особено бърза или пък има прекалено много инсталирани програми.

Едно от първите неща е да сканиране вашетo PC за вируси. Има много антивирусни програми и не мога аз лично да кажа коя е най-добрата. В момента ползвам Microsoft Security Essential и засега съм доволен. Ползвах и Avast и от нея бях доволен. Малко ме дразни AVG тъй като ако не е нагласена засича повечето кракове и подобни файлове като вируси и блокира достъпа до тях. Мисля, че при нея беше и по-трудно спирането и се налага да я спрете от процесите. Избора на антивирусна програма е въпрос на личен интерес. Повечето вършат една и съща работа.

Ако вашето PC не е особено бързо и работите едновременно с няколко приложения и гледанте клипове е нормално да се "задъха". В този случай използвайте само необходимите ви програми.

Настройка на програмите за автоматично стартиране


Програма за автоматично стартиране е програма, която се отваря със стартирането на Windows. С течение на времето, като инсталирате все повече програми, броят на малките икони в областта за уведомяване нараства (обикновено тези икони се намират в долния десен ъгъл до часа). Всяко от тези малки изображения представя програма, която се изпълнява във фонов режим, и всяка такава програма използва ценни системни ресурси.

Преместете показалеца на мишката над всяко малко изображение, за да видите каква програма е това. Най-разпространените програми, които се зареждат и се изпълняват във фонов режим, са програмите за защита, Windows Update, програмите за незабавни съобщения и мултимедийните програми. Може да увеличите свободните системи ресурси, като не позволите някои от тези задачи да бъдат заредени или като промените техните настройки. Това може да бъде постигнато по много начини, защото тези програми често може да бъдат отворени от различни места.

Изпълнете следните стъпки, за да подберете кои програми да не се стартират при стартирането на Windows.

ВНИМАНИЕ: Забранете само тези елементи, които са известни и нежелани. Забраняването на важни за системата програми може да предизвика проблеми.

Щракнете върху Старт () и въведете msconfig в полето Търсене. След това щракнетевърху msconfig.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ви бъде поискана парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Щракнете върху раздела Общи и се уверете, че е избрано Селективно стартиране.

Изберете раздела Стартиране и премахнете отметките от всички задачи, които не допринасят за системата и са нежелани.
Ако не сте сигурни за дадена задача, запишете си името й и я проучете в интернет.

ВНИМАНИЕ: Не премахвайте отметка, ако не знаете каква е задачата.

Щракнете върху Приложи и след това върху OK, за да приемете промените. След това рестартирайте компютъра.

При подкана щракнете върху Рестартирай.

Ако Windows или друг софтуер спре да работи след премахването на отметка от дадена задача, рестартирайте компютъра и направете обратното на предишните стъпки, за да поставите отново отметката. При необходимост можете да натиснете F8 след първия син начален екран на HP (след включване на компютъра), за да стартирате в безопасен режим.

Като изпълните тези стъпки, Windows се изпълнява, като използва Селективно стартиране. Това означава, че Windows не позволява стартирането на избраните програми. Ако Селективно стартиране бъде забранено на по-късен етап, всички програми ще се стартират отново.
В моя случай съм оставил антивирусната програма да се стартира, торент клиента и офис пакета, който дори трябва да изключа. След като натиснете ОК, системата ще пойска рестарт(можете да рестартирате веднага или по-късно)
Изтриването на временните файлове и папки увеличава мястото върху твърдия диск и ускорява достъпа на Windows до твърдия диск. Освен това се решават проблемите със спулинга на заданията за печат.

Windows използва папка TEMP за временно съхраняване на файлове, предназначени само за временно използване. С течение на времето тези файлове може да се натрупат и да доведат до проблеми. За да изтриете тези файлове, използвайте следния набор от стъпки в зависимост от инсталираната версия на Windows:
Затворете всички отворени програми.

Щракнете върху Старт (), Всички програми, Принадлежности, Системни инструменти и накрая върху Почистване на диск.


Изберете устройството, което искате да почистите, и после щракнете върху OK.

Съобщение, което ви казва, че програмата Почистване на диск изчислява какво пространство може да освободите на избраното от вас устройство.

Поставете отметка до типовете файлове, които искате да бъдат изтрити с инструмента Почистване на диск. Изтриването на временни файлове е безопасно.

ВНИМАНИЕ: Изборът на някои опции може да има негативен ефект. Примери:
- Изборът на Почистване на файла за хибернация може да не позволи на вашия компютър да влезе в режим на хибернация.
- Изборът на Регистрационни файлове за настройка изтрива файловете, които агентите от поддръжката на HP използват за отстраняване на проблемите при инсталиране.
Ако не сте сигурни какво да изтриете, не изтривайте файловете, докато не разберете дали тези файлове не са важни.Щракнете върху OK. Щракнете върху Изтриване на файлове.


Изпълнете следната процедура, за да проверите целостта на твърдия диск. Преди да започнете проверката на диска, затворете всички отворени програми.
Затворете всички отворени програми.
Щракнете върху Старт () и след това върху Компютър.
Щракнете с десния бутон върху твърдия диск, който искате да проверите, след което щракнете върху Свойства.
В прозореца Свойства щракнете върху раздела Инструменти.

В Проверка за грешки щракнете върху Провери сега.

Ако ви бъде поискана парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Ако желаете, щракнете в квадратчето до Поправяй автоматично грешките във файловата система и Сканирай за повредени сектори и опитай възстановяването им.

Щракнете върху Старт.

При подкана да планирате проверка на диска щракнете върху Планиране на проверка на диска и изпълнете указанията от екрана, за да рестартирате компютъра и да сканирате диска за грешки.


Инструментът Програма за дефрагментиране на диска събира всички разпръснати битове от програмни данни и ги групира на по-ефективни дялове от диска. Използвайте тези стъпки, за да дефрагментирате диска:
Затворете всички отворени програми. Това включва и програмите във фонов режим, като например скенери.
Щракнете върху Старт (), Всички програми, Принадлежности, Системни инструменти и накрая върху Програма за дефрагментиране на диска.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Програма за дефрагментиране на диска се стартира многократно, скрита програма във фонов режим все още се обръща към твърдия диск. Рестартирайте компютъра в Безопасен режим и опитайте отново.
Щракнете върху Дефрагментирай диска. Това може да отнеме няколко минути или няколко часа в зависимост от количеството данни на твърдия ви диск. Имате опция да щракнете върху Прекрати операцията, за да спрете инструмента.


Windows използва неизползваното пространство (свободното пространство) на твърдия диск за някои операции, като например кеширане и виртуална памет. Компютърът може да не работи надеждно, ако свободното дисково пространство падне под пет процента от общото дисково пространство.
ВНИМАНИЕ: Възможно е да виждате твърд диск RECOVERY (D:) или FACTORY_IMAGE (D:) . Този твърд диск е запазен за възстановяване на системата и не трябва да се използва за нищо друго.
За да видите свободното пространство на твърдия диск:
Щракнете върху Старт () и след това върху Компютър.
Щракнете с десния бутон върху твърдия диск (C: е най-често срещаният) и след това щракнете върху Свойства.
Вижте колко е свободното пространство до Свободно място.


Използвайте следните стъпки, за да премахнете нежеланите програми и да увеличите свободното дисково пространство:
Щракнете върху Старт () и после щракнете върху Контролен панел.
Под Програми щракнете върху Деинсталиране на програма. Отваря се прозорецът Деинсталиране или промяна на програма.
Изберете програмата, която искате да премахнете.
Щракнете върху Деинсталирай или Деинсталирай/промени най-отгоре в списъка с програми.
Прочетете и отговорете на всички съобщения, които могат да се отворят по време на премахването на софтуера от вашия компютър.


За да спестите пространство на твърдия диск, можете да използвате следните стъпки, за да изключите Възстановяване на системата за даден твърд диск. Не можете да възстановявате диска, докато не включите отново Възстановяване на системата и не бъде създадена точка на възстановяване.
Щракнете върху Старт (), щракнете с десния бутон върху Компютър и след това изберете Свойства.
В прозореца на задачите вляво щракнете върху Защита на системата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ви бъде поискана парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.
Щракнете върху Конфигуриране.
За да изключите Защита на системата, изберете Изключване на защитата на системата.
Или
За да включите Защита на системата за твърд диск, изберете Възстановяване на системни настройки и предишни версии на файлове.
Щракнете върху OK.

Изпълнете тези стъпки, за да настроите визуалните ефекти, като например графиката на менютата и прозорците, и да оптимизирате производителността:
Щракнете върху Старт (), щракнете с десния бутон върху Компютър и след това изберете Свойства.
Щракнете върху Допълнителни системни настройки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ви бъде поискана парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.
Под Производителност щракнете върху Настройки.
Щракнете върху раздела Визуални ефекти.
Изберете Нагласи за най-добрата производителност и след това щракнете върху Приложи.