Преводач

2/04/2014

POP3,IMAP4, SMTP

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) е Интернет стандарт host-to-host имейл транспортен протокол и традиционно оперира с TCP порт 25. SMTP протокола се използва от повечето имейл системи, който изпращат поща. Писмата след това могат да се изтеглят с POP3 или IMAP от локален клиент или програма. Широко разпространение е получил в началото на 80-те години (1980). Преди това е бил използван (Unix to Unix Copy Program) протокола, който изисква от изпращача пълен маршрут до получателя или постоянно съединение между компютрите на изпращача и получателя. SMTP протокола е създаден да бъде еднакво полезен на който и да е компютър и потребител.

За проверката на имейли се ползват основно два протокола – POP3 и IMAP4.
Двата протокола имат различни специфики, като основните са:

POP3 (Post Office Protocol 3) е протокол за получаване на имейл съобщения. При този протокол писмата се свалят в клиентската програма, на която се проверява пощенската кутия. По подразбиране не се запазва копие на писмата на мейл сървъра, но в повечето имейл клиенти има възможност да се окаже такава настройка. Всички писма се свалят в папка „Inbox/Входящи“. При създаване на допълнителни папки, те се създават в клиентската програма и тези папки, както и съдържанието им, не се пазят на мейл сървъра. При POP3 протокола изпратените писма също се съхраняват локално на устройството, от което е изпратен имейла.

IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) e един доста по-нов и по-добър протокол за проверка на имейл в сравнение с POP3. При този протокол писмата се управляват директно в мейл сървъра. Това дава възможност един имейл акаунт да бъде проверяван от различни клиентски програми и устройства. Също така има възможност да се настрои изпратените писма да се съхраняват на мейл сървъра. По този начин всички папки и имейли ще бъдат видими без значение откъде се проверява имейл акаунта (няколко клиентски устройства, имейл клиенти, уебмейл).

При настройка на имейл клиент се указва какъв протокол да се ползва. Кой протокол да бъде избран, зависи изцяло от предпочитанията на потребителя. След настройка на клиентска програма обаче няма възможност да се промени протокола. Ако желаете да бъде променен, след като вече сте конфигурирали имейл клиент, то е необходимо приложението да бъде настроено повторно, като се избере желания протокол.

Няма коментари:

Публикуване на коментар