Преводач

2/04/2014

Как да проверя дали портовете за получаване и изпращане на имейли са активирани?

За проверка дали определен порт е активиран може да се използва Тelnet. Telnet представлява интернет протокол, чрез който може да се осъществява отдалечена връзка с друга машина. За да можете да го ползвате е необходимо да разполагате с Telnet клиент, чрез който да се осъществи връзка. Връзката се осъществява, чрез изпълнението на определен набор от команди.

telnet <address> <port>

<address> – представлява IP адрес, име на домейн или име на сървър
<port> – порт

В случай че имате проблем с изпращане, респективно получаване на имейл кореспонденция, чрез мейл клиент, като например Microsoft Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird или др. и настройките на имейл клиента са коректно зададени е възможно портът за изпращане или получаване на имейл кореспонденция да се филтрира от администратора на локалната мрежа, Вашия интернет провайдер, антивирусен или друг софтуер, инсталиран локално на съответния компютър.

Можете да извършите проверки относно мрежовата свързаност на Вашия локален компютър от съответния порт към домейна и сървъра, на който е разположен Вашия хостинг акаунт, като използвате Telnet в команден режим.

За операционна система Windows се използва конзола (Command Prompt).

Забележка: При Windows 7 е необходимо предварително да се инсталира Telnet Client. За целта натиснете Start -> ControlPanel -> Programs and Features. В лявата част на прозореца изберете Turn Windows futures on or off. Поставете отметка пред опция Telnet Client и запазете промените с OK.Стартирането на Command Prompt можете извършите като натиснете Start бутона на Windows, изберете Run и изпишете в полето cmd , след което натиснете ОК.

За да проверите дали имате свързаност към домейна при стандартен порт за изпращане на имейли (25 порт), е необходимо да изпълните следната команда:

telnet mail.domain.tld 25

където domain.tld е необходимо да заместите с Вашия домейн. След изписването на командата изберете клавиш Enter.

При успешна връзка ще получите съобщение съдържащо подобен резултат:

220-server.superhosting.bg ESMTPВ този случай се свързвате на посочения порт към мейл сървъра и можете да го укажете в настройките на Вашия имейл клиент.

Ако резултатът е неуспешен, повторете командата като използвате алтернативен изходящ порт. Можете да заместите порт 25 в горната команда с алтернативен 26 или 465 .

За проверка на портовете за входяща поща е необходимо да съобразите дали имейл клиента е настроен по IMAP (порт 143 или 993(SSL)) или POP3 (порт 110 или 995(SSL)) и да укажете съответния порт при изпълнение на командата:

telnet mail.domain.tld 143

При успешна връзка ще получите подобен резултат:

* OKtelnet mail.domain.tld 110

При успешна връзка ще получите подобен резултат:

Няма коментари:

Публикуване на коментар