Преводач

10/13/2016

Raid Масиви - предимства и недостатъци

Какво е Raid


RAID е технология, която може да се използва, за конфигуриране на системи за съхранение, за да се осигури висока надеждност и (потенциално) висока производителност.

RAID се внедрява в системи за съхранение чрез комбиниране няколко диска в една логическа единица нарича RAID масив. В зависимост от конфигурацията, а RAID масив може да издържа на отказ на един или повече физически твърди дискове, съдържащи се в масив, и / или предоставяне на по-висока производителност, отколкото е достъпно чрез използване на един диск.

RAID позволява отказоустойчивост чрез използване на допълнителни дискове, за да се гарантира, че дисковата подсистема, може да продължи да функционира, дори ако един или повече диска в подсистемата се развалят. 

Ето кратко описание на видовете Raid масиви. За повече инфо вижте тук. http://technologies-bg.blogspot.co.uk/p/raid-ide-sata.html


Няма коментари:

Публикуване на коментар