Преводач

11/03/2015

DFS, DFSR / Distributed File System Replication


DFS - Distributed File System

Една от целите на най-информационните технологии е да управлява ресурсите на сървърите ефективно, като същевременно ги поддържат работещи и сигурни за потребителите. Тъй както мрежите се разширяват да се включат повече потребители и сървъри-дали те се намират в един сайт или в географски разпръснати сайтове, за администраторите става все по-трудно да държат потребителите свързани към файловете от които се нуждаят.


За да помогне на администраторите с тези проблеми, Windows Server 2003 включва Distributed File System (DFS). DFS позволява на администраторите да групират сподели папки, разположени на различни сървъри чрез свързването им към една или повече DFS namespace. DFS пространство от имена е виртуален оглед на споделени папки в една организация.

Опростена миграция на данни.

DFS опростява процеса на преместване на данни от един сървър на друг. Тъй като потребителите не е необходимо да знаят името на всеки физически сървър или споделена папка, която съдържа данните, администраторите могат физически да местят данни на друг сървър без да се налага да преконфигурират приложения и преки пътища и без да е необходимо отново да информират потребителите за това къде могат да намерят своите данни.

Повишена наличност на сървър на данни файл.

В случай на провал на сървъра, DFS отнася клиентски компютри до следващия възможен сървър, така че потребителите винаги имат достъп до споделените папки без прекъсване.

Споделяне на натоварването.


DFS осигурява степен на споделяне на натоварването чрез картографиране на дадено логическо име до споделени папки на множество файлови сървъри. Например, да предположим, че \\ Фирма \ StockInfo е силно използвана споделена папка. Администраторите могат да използват DFS да асоциира това място с много споделени папки на различни сървъри, дори и ако сървърите са разположени в различни сайтове.

Интегриране на сигруността

Администраторите не се нуждаят, да конфигурират допълнителна сигурност за DFS имената, защото сигурността на файловете и папките се осъществява от съществуващата в NTFS файловата система. Така например, потребителят навига по DFS пространство и им е разрешен достъп само до файловете или папките, за които той или тя имат подходящи NTFS права.

Distributed File System Replication

DFSR e услуга, която се използва, за да се запазят синхронизирани папки на множество сървъри.

Репликирането на данни на множество сървъри увеличава наличността на данни и дава на потребителите бърз и надежден достъп до файловете. DFSR използва нов алгоритъм за компресиране, наречен Remote Differential Compression.

Услугата DFSR използва RPC за комуникация между сървърите. Той репликира брой от папки, определена от даден път. Наборът от компютри, участващи в репликация се определя от конфигурирана топология на връзки и се нарича репликираща група.

DFSR също използва WMI да покаже мониторинг информация относно специфични обекти като репликиращи папки и връзки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар