Преводач

5/09/2015

Мониторинг на сервизите и състоянието на Windows

Ovo monitoring от HP                                                 =================

С HP Open View можете да менажирате и следите всякакви неща за мрежата и даден сървър.

Това става чрез скрипт, който се стартира през CMD и стартиран от OVO програмата. Например можете да следите състоянието на всички сървиси със srv_mon exe. 
Мониториращата програма, рънва този скрипт в CMD на всеки 5мин., като най-малкия интервал е 4, а най-големия 1 ден, но по подразбиране е 15мин. в който скрипта трябва да бъде пуснат.


Ако нагласите "MODE=ALL_AUTOMATIC_SERVICES",

скрипта ще проверя всички сервизи, който са зададени да стартират автоматично. 

Променлива Variable <EXCLUDE_AUTO_START_DELAYED>

Ако стойността на "MODE=ALL_AUTOMATIC_SERVICES" е 1, сървиси 
от тип със отложен старт, ще бъдат премахнати от мониторинг.

Променлива Variable <AUTOMATIC_SERVICES_MONITORING_EXCEPTION_LIST>

и ви позволява да нагласите тези сервизи, които искате да изключите от мониторинг и да не ги наблюдавате, като просто ги изрежате по посочения начин в самия cfg.file. 

Ex : AUTOMATIC_SERVICES_RESTART_EXCEPTION_LIST= *SAP*, ORACLE*

Списъкът продължава с много команди и разнообразни опции.Няма коментари:

Публикуване на коментар