Преводач

4/26/2016

Защо е важно да се движим изправени?

Защо е важно да се движим изправени?

Все по-често срещаме хора с 10см. изнесена глава напред от центъра на тялото. Малко хора знаят, че с времето нещата се влошават и вредите за гръбначния стълб и цялото тяло нарастват. Тези дисфункции могат да бъдат предотвратени. Знаете ли, че всеки 2.5см. изместване на главата напред от центъра на тежестта на подравнено балансирано тяло в неутрална позиция оказват приблизително 5кг. натиск върху гръбначния стълб.


Еволюционната промяната към прекалено изразена S образна форма на гръбначния стълб ( хипер уордоза, хипекифоза, сколиоза), глава напред е в следсвтие на адаптирането на човека към модерния обездвижен начин на живот и прекарването на голяма част от деня в седене. Позицията на тялото с глава напред може да създаде до 15кг. лост усилие върху сервикалната зона на гръбначния стълб. Неизбежно дисфункциите се предават по цялата кинтечна верига. Позиция глава напред може да доведе до 30% загуба на ефективност в респираторната система и функцията на белите дробове, тоест при дишане. Тази рестрикция в дихателната система е причинена основно от загубата на естествената позиция на врата причинена основно от нарушаване функцията на вратните мускили в това число хиоидния мускил (hyoid muscle) и най-вече „inferior hyoid muscle” отговорен за повдигането на първото ребро при поемане на въздух.

В групата на рестриктиращите дишането мускули влизат пекторалиси, тереси, леватор скапула, трапец, супраспинатус, диафрагма, интеркостални мускули, коремни мускули и др, Липсата на научен подход и познания по анатомия, физиология, биомеханика, погрешните моетоди на трениране затвърждават и усложняват дисбалансите и така наречените кръстосани синдроми. Позиция глава напред се отразява на нормалнто функциониране на мозъка. Изследване показва че прижлизително 90% от захранването и стимулацията на мозъка се извършва от движението на гръбначния стълб(по-малко двужение в гръбначния стълб = по-малко захранване на мозъка и по-малко количество енергия). Около 90% от мозъчната производителност се използва за подравняване на тялото и взаимодействие с гравитацията(взаимодействие, а не борба срещу гравитацията). Останалите 10% се използват за мисловна дейсност, метаболизъм, възстановяване. Промяна в позиция на тялото би означавало загуба на ефективност, концентрация, излишен разход на енергия вместо оптимално използване на енергия за мисловни процеси, метаболитни функции, имунна функция.
Не случайно човекът е започнал да ходи изправен претърпявайки еволюционно израстване през последните милиони години.


Позицията на тялото е основа за оптимално съществуване, осъществяване на хомеостаза и производителност на човека, както и основна цел във функционалното трениране и методи разработвани от MaxFit.

Няма коментари:

Публикуване на коментар