Преводач

1/24/2014

Какво е Active Directory, Domain, Domain Controller, Forest

Какво е Active Directory?

Активната директория е услуга с която можем да управляваме мрежовите ресурси. Също така тя седи в основата на Microsoft Windows. Технологията на АД е базирана на стандартни интернет протоколи и е проектирана така, че да можем ясно да дефинираме структурата на нашата мрежа. АД използва DNS(Domain Name System), която организира в домейни група от компютри. Dns се използва за определяне на съответствия между имена на хостове и числови адреси. Също така DNS е основна част от АД. Преди да сме инсталирали АД трябва да имаме конфигуриран DNS в мрежата. 

Какво е домейн?

Домейнът (domain name) е уникално име, което сочи към дадена интернет страница. Названието произхожда от английската дума domain - област, територия, сфера, обсег. В интернет не могат да съществуват два напълно еднакви домейна (имена на уеб сайтове). За да работи един уеб сайт неговото домейн име трябва да е свързано с конкретен IP адрес. IP адресът е уникален номер на компютъра, върху който физически е разположен сайта. IP адресите представляват поредица от цифри и точки - например 213.45.78.5, 85.128.60.178 и т.н.

Какво е Домейн контролер?

Домейн контролерът е сървър, който поддържа Active Directory  базата с цяла информация в нея и предоставя информация на крайните клиенти или услуги, които се нуждаят от нея. Отговаря за удостоверяването на всеки в мрежата. Има 2 типа Domain Controller.
  1. Writable - Този тип могат да четат и да променята инф.в базата. Можем да имаме повече от един записващ домейн контролер.
  2. Read Only - могат само да четат дадена информация.
  

Какво е Forest?

Forest е по-голямо от домейните. Винаги да имаме домейн, знаем, че имаме форест с един единствен домейн. На посочената картинка Forest root-a 1вият домейн създаден в средата e Beraxo.local, а др.2 домейна са продължение във Forest-a. Специфичното за Foresta e че имаме схема, която е обща за целия Forest, тоест за всички домейни.
Конфигурацията е дял, който съдържа инф. и обекти за самата конфигурация за фореста.
Глобалния каталог  е дял, които репликира инфо за всеки един обект в целия форест.Няма коментари:

Публикуване на коментар